Posiadamy odpowiednie pojazdy oraz kwalifikacje pozwalające na profesjonalny przewóz materiałów niebezpiecznych. Transport odbywa się zgodnie z wymogami międzynarodowej konwencji dotyczącej przewozu materiałów i ładunków niebezpiecznych oraz innych dokumentów określających zasady transportu ADR, które obowiązują na terenie krajów tranzytowych. Naszą załogę tworzą kierowcy posiadający specjalne uprawnienia do tego typu przewozów. Transport ładunków niebezpiecznych wymaga zachowania restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa w razie pożaru lub wycieku substancji łatwopalnych, trujących lub żrących. Nasze pojazdy wyposażone są w wymagane narzędzia i akcesoria w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Każdy pojazd posiada również oznakowanie dotyczące rodzaju przewożonego materiału. Wykonujemy usługi spedycyjne, które są gwarancją bezpiecznego załadunku i rozładunku. Starannie przygotujemy komplet dokumentów niezbędnych do tego typu przewozów. Zapewniamy transport w określonej i ściśle kontrolowanej temperaturze (-25/+25 stopni Celsjusza). Posiadamy nowoczesne naczepy, które pozwalają na jednoczesny przewóz dwóch substancji wymagających innych temperatur.

Oferta przewozu materiałów i substancji niebezpiecznych obejmuje:

  • materiały i substancje łatwopalne
  • materiały wybuchowe
  • materiały i substancje trujące i promieniotwórcze
  • materiały i substancje zakaźne i żrące
  • gazy

transport materiałów cysterna

This post is also available in: enEnglish deDeutsch